Mini insizyon ile yapılan dikişsiz aort kapak değişimi:

Hasta M.T., ileri aort darlığı tanısı ile kliniğimize başvuran 86 yaşında erkek hasta. İleri yaş, dar ve kalsifik aort kökü nedeni ile dikişsiz aort kapak replasmanı planlanan hastamızda, olası komplikasyonları azaltmak için operasyon mini anterior torakotomi insizyonu ile yapılmıştır.

Prof. Dr. H. Mete Alp dikişsiz aort kapağı Türkiye’de ilk uygulayan cerrah olarak Türk tıp literatüründeki yerini almıştır.

Bir cevap yazın