Koroner arter hastalığı nedeni ile koroner arter baypas operasyonu önerilen düşük ejeksyon fraksiyonlu (EF) hastalarda, kalbi durdurmadan yapılan bir operasyondur. Pompa kullanılarak yapılan ve kalbin durdurulduğu on-pump cerrahiye göre daha iyi morbidite oranlarına sahip olduğu birçok yayında gösterilmiş olsa da, anastomoz kalitesinin ve komplet revaskularizasyon oranlarının daha düşük olabileceği endişesi bu operasyonları seçili alt gruba uygulama nedeni olmuştur.

Hastamız, düşük EF (%20)li, ileri yaşlı (72 yaş), non-diyalizan kronik böbrek yetmezlikli, euroscore değeri 11 olan yüksek riskli bir hasta idi. Hastaya off-pump koroner baypas operasyonu başarı ile uygulanmıştır.

Bir cevap yazın