Hasta Y.T., 53 yaşında dirençli öksürük nedeni ile yapılan incelemelerde tesadüfen tanı konulan ileri AY + Asendan aort anevrizmalı hasta. Kapak korunarak asendan aort anevrizması (baloncuğu) cerrahisi başarı ile uygulandı.

Aort kökünün genişlemesine bağlı aort kapak yetmezliğinin eşlik ettiği asendan aort anevrizmalarında aort kapağını koruyucu operasyonlar dünyada başarılı sonuçları nedeniyle sıklıkla uygulanmaktadır. Aort kapağa rekonstrüktif teknikler uygulanması, 1950’li yılların sonlarından itibaren, denenmiş olsa da, pek başarılı olmayan sonuçlar nedeniyle 1990 öncesi döneme kadar aort kapağının replasmanı tek çözüm olarak kabul görmüştür. 1990’lı yılların başlarında David ve ark. ile Yacoub ve ark. önderliğinde başlatılan aort kapak koruyucu operasyonları, uzun dönem başarılı sonuçlar bildirmesine rağmen teknik zorluklar bu tip ameliyatların ülkemizde yaygın olarak yapılmamasına neden olmaktadır. Prof. Dr. H. Mete Alp ve ekibi bu özellikli ameliyatı ülkemizde yıllardır başarı ile gerçekleştirmektedir.

Bir cevap yazın