Öğrenim Durumu
Derece Alan Üniversite Yıl
Üniversite Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Çukurova Tıp Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

İntörnlük Hacettepe Üniversitesi      (Tıp Fakültesi Birincisi)

1972-1978
Tıpta Uzmanlık Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hacettepe Üniversitesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı  (Erişkin ve Pediyatrik KVC Eğitimi) 1978-1984
Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (Özeti Ekte)ve Danışmanı: Kardiyopulmoner Bypass’ın plazma Renin Aktivitesi (PRA) üzerine etkileri

Danışman: Prof. Dr. Aydın Aytaç

Doçentlik Kalp ve Damar Cerrahisi Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 1989
Profesörlük Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 1994